UŞAK İL MEM ARGE

Zafer Kalkınma Ajansı 2017 Teknik Destek Başvuruları Devam Ediyor

Zafer Kalkınma Ajansı 2017 Teknik Destek Başvuruları Devam Ediyor

Zafer Kalkınma AJansı Teknik Destek Başvuruları 2017 Dönemi

Amaç

Ajans tarafından yapılan herhangi bir proje teklif çağrısı ile ilişkilendirilmemek koşuluyla TR33 Bölgesi’nin beşeri sermayesini ve kurumsal kapasitesini geliştirici nitelikteki eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma faaliyetlerinin desteklenmesi

Öncelikler

 1. Yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetlerinin desteklenmesi
 2. Kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarının desteklenmesi

Program Bütçesi

Program için tahsis edilen mali kaynak tutarı 1.000.000 TL (bir milyon Türk Lirası)´dir.

Destek Miktarı

Teknik destek kapsamında yararlanıcıya doğrudan mali destek verilmez. Ajans bu destekleri mevcut bütçe ve personel imkânları çerçevesinde temelde kendi personeli eliyle sağlar. Zorunlu hallerde teknik destek, hizmet alımı yoluyla sağlanabilir. Teknik desteklerin hizmet alımı yoluyla sağlanmasına, Ajans personelinin iş yoğunluğu ve sağlanacak desteğin niteliği göz önünde bulundurularak Genel Sekreter tarafından karar verilir. Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda; her bir faaliyetin Ajans’a toplam maliyeti KDV dâhil 15.000 TL (on beş bin Türk Lirası)’yi aşamaz.

Teknik destek faaliyetlerinde yararlanıcıdan herhangi bir nakdi katkı talep edilmez. Ancak teknik destek faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli çalışma materyalleri ile eğitim, çalıştay vb. çalışmaların organizasyonuna ait harcamalar ve gereklilikler yararlanıcı veya ortakları tarafından sağlanır.

Ajans tarafından sağlanacak destek, sadece uzman teminini ve uzmanların yol ve konaklama giderlerini kapsamakta olup bunun dışındaki her türlü organizasyon giderleri (salon kirası, eğitim veya danışmanlık hizmetinden yararlanacak kişilerin ulaşım, iaşe ve ibate giderleri, görünürlük giderleri vb.) yararlanıcı tarafından karşılanmalıdır. 

Kimler Başvurabilir?

Program kapsamında aşağıdaki kurum ve kuruluşlar uygun başvuru sahibi olarak tanımlanmıştır:

 • Kamu Kurum ve Kuruluşları (Valilik, Kaymakamlık, Bölge Müdürlüğü, İl Müdürlüğü, İlçe Müdürlüğü vb.)
 • Mahalli İdareler (Belediye, İl Özel İdare, Köy Muhtarlığı, 5355 Sayılı Kanun Kapsamındaki Mahalli İdare Birlikleri)
 • Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları (Odalar ve Borsalar)
 • Üniversiteler (Rektörlük, Fakülte, Enstitü, Araştırma Merkezi, Meslek Yüksekokulu, Yüksekokul)
 • Kooperatifler ve Birlikler (Kar Amacı Gütmeyen)
 • Organize Sanayi Bölgeleri (OSB)
 • Sivil Toplum Kuruluşları (Dernek, Vakıf, Sendika, Konfederasyon, Federasyon vb.)
 • Yukarıda yer alan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu tüzel kişiliği haiz işletmeler

Destek almaya hak kazanabilmek için aşağıda belirtilen koşulların tümü sağlanmalıdır:

 1. Başvuru sahibinin kar amacı gütmeyen kurum/kuruluş ya da bunların kurduğu veya ortağı olduğu tüzel kişiliği haiz işletme statüsünde olması

 2. Faaliyet konusunun başvuru sahibinin görev ve yetki alanı içerisinde olması (Faaliyet konusunun başvuru sahibinin kanun, yönetmelik, tüzük, kuruluş sözleşmesi vb. belgelerinde tanımlanmış olan görev ve yetki alanı içerisinde olması gerekmektedir.)

 3. Başvuru sahibinin merkezinin ya da yasal şubesinin Ajans’ın faaliyet gösterdiği TR33 Bölgesi’nde yer alan Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinden birinde kayıtlı olması

 4. Başvuru sahibinin faaliyetin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi

Başvuru Tarihleri

Program 2 (iki) dönem halinde yürütülecek olup her bir başvuru dönemi kapsamında 2 (iki) farklı başvuru süreci tanımlanmıştır. Başvuru dönemlerine ilişkin son başvuru zamanları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Başvuru Süreci

Dönem-1

(KAYS-2)

Dönem-2

(KAYS-3)

Dönem-3

(KAYS-4)

Dönem-4

(KAYS-5)

Dönem-5

(KAYS-6)

Başvuru Başlangıç 03.03.2017 01.05.2017 01.07.2017 01.09.2017 01.11.2017
Başvuru Teslim 28.04.2017 30.06.2017 31.08.2017 31.10.2017 29.12.2017
Her bir dönem kapsamında Faaliyetin KAYS üzerinden onaylanıp Ajans’a teslimi en geç saat 18:00’a kadar yapılmalıdır.

Faaliyetin ilgili son başvuru zamanı itibarıyla KAYS´a girişinin yapılarak onaylanmış olması ve başvuruya ilişkin matbu belgelerinin Ajans’a ulaştırılmış olması tamamen başvuru sahibinin sorumluluğundadır. Bu süreçlere riayet edilmemesi durumunda posta veya kargo şirketinden kaynaklı gecikmeler de dâhil olmak üzere herhangi bir mazeret kabul edilmeyecektir.

Kaynak:http://www.zafer.org.tr/destekler-tesvikler/ajans-destek-programlari/guncel-destek-programlari/138-guncel-teknik-destek-programi/5749-2017-yili-teknik-destek-programi.html#başvuru-tarihleri

Başvuru Paketini İndirmek İçin Tıklayınız

Cumhuriyet Mh. İbrahim Tahtakılıç Cd. No.45/1 Oda No.43 Uşak, TÜRKİYE - 0090 276 280 6400

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.